BOG’LANISH

Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar bo‘limi

Telefon: 71 239 01 43

Email: ilmiytsue@gmail.com

Web: http://doctorant.tsue.uz/home/

Telegram: https://t.me/ilmiy_tdiu