DOKTORANTLAR

Doktorantlar (PhD, DSc) soni – 110 nafar
Stajer-tadqiqotchilar – 10 nafar
Mustaqil izlanuvchilar (PhD, DSc) soni – 236 nafar