DOKTORANTLAR

Doktorantlarning ilmiy platformalardagi manzillari (Google Scholar, ORCID iD, ResearchGate)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16zQnhhu8r_XLN5t42snU4of1HhySBIqujfx5LHLmBxw/edit?usp=sharing