ILMIY KENGASHLAR

Тошкент давлат иқтисодиёт университети хузурида 3 та илмий даражалар берувчи Илмий Кенгашлар фаолият олиб бормоқда. Уларга қуйидаги ихтисосликлар буйича диссертациялар ҳимоясини ўтказишга рухсат берилган.


DSc.03/30.01.2021.1.16.03 ракамли илмий кенгаш ихтисосликлари:

08.00.01-«Иктисодиёт назарияси»,

08.00.02-«Макроиқтисодиёт»,

08.00.06-«Эконометрика ва статистика»

Илмий кенгаш таркиби

Ф.И.Ш.Лавозими
1Абдурахманова Гулнора ҚаландаровнаТошкент давлат иқтисодиёт университети проректори, и.ф.д., профессор
2Эшов Мансур ПўлатовичТошкент давлат иқтисодиёт университети проректори, и.ф.д., профессор
3Хажиев Бахтиёр ДушабоевичТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, и.ф.н., доцент
4Шадманов Шеркул ШадмановичТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
5Ғофуров Убайдулла ВаҳобовичТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, и.ф.д., профессор
6Расулов Алишер ФайзиевичТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
7Абдуллаев Суюн АртаковичЎзбекистон давлат жаҳон тиллари университети доценти, и.ф.д.
8Мамбетжанов Кахрамон КурбандурдиевичЎзбекистон миллий университети кафедра доценти, и.ф.д.
9Набиев Элшод ГаниевичТошкент молия институти профессори, и.ф.д.
10Махмудов Носир МахмудовичТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра профессори, и.ф.д.
11Усмонов Анвар СаидмахмудовичТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
12Умаров Илхомжон ЮлдашевичАндижон машинасозлик институти доценти, и.ф.д.
13Насырходжаева Дилафруз СабитхановнаТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
14Бойхонов Баҳодир ТурсунбоевичТошкент давлат иқтисодиёт университети доценти, и.ф.д.
15Салимов Бахтиёр ТаджиевичТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
16Беркинов Бозорбой БеркиновичТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
17Абдуллаев Илёс СултановичУрганч давлат университети факультет декани, и.ф.д., доцент
18Хатамов Очилди КурбоновичТермиз давлат университети профессори, и.ф.д.
19Шадиев Турсун ШадиевичТошкент халкаро Вестминистер университети профессори, и.ф.д.

Илмий кеигаш қошидаги илмий семинар таркиби

1Махмудов Носир МахмудовичТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
2Ғофуров Убайдулла ВаҳобовичТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, и.ф.д., профессор
3Файзуллаев Жавлонбек СултановичТошкент давлат иқтисодиёт университети доценти, и.ф.н.
4Расулов Алишер ФайзиевичТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
5Маматов Ахметжан АтажановичЎзбекистан Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги университети профессори, и.ф.д.
6Кодиров Абдурашид МажидовичТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
7Аюбджанов Аббас ХасиловичТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, и.ф.д., доцент
8Хошимова Наима АбидовнаТошкент давлат траспорт университети профессори, и.ф.д.
9Хомидов Сохибмалик ОлимовичТошкент давлат иқтисодиёт университети доценти, PhD
10Амиров Лочинбек ФайзуллаевичТошкент давлат иқтисодиёт университети факультет декани, PhD
11Асқарова Мавлуда ТурабовнаТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, и.ф.н., доцент.
12Хажиев Бахтиер ДушабоевичТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, и.ф.н., доцент.
13Шоюсупова Наргиза ТургуновнаТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, и.ф.д., доцент.
14Абдуллаев Мунис КурбоновичТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, PhD, доцент
15Мамарахимов Бекзод ЭркиновичТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра доценти, и.ф.д.
16Исаев Фахриддин ИкрамовичУзбекистан иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари илмий тадқиқот маркази директори ўринбосари, PhD, доцент.
18Саттаров Шухрат ХасановичТошкент давлат аграр университети проректори, и.ф.д., доцент
19Абдуллаева Мадина КамиловнаТошкент давлат иқтисодиёт университети доценти, и.ф.д.
20Муродова Нодира КуллиевнаНавоий давлат педагогика институти Магистратура бўлими бошлиғи, и.ф.д., профессор.

2. DSc.03/10.12.2019.I.16.01 ракамли илмий кенгаш ихтисосликлари:

  • 08.00.07-«Молия, пул муомаласи ва кредит»,
  • 08.00.08-«Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит»;

Илмий кенгаш таркиби

Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби

1Худойкулов Садриддин КаримовичТошкент давлат иқтисодиёт университети проректори, и.ф.д., доцент
2Эргашева Шахло ТургуновнаТошкент давлат иқтисодиёт университети, марказ директори, и.ф.д., профессор
3Тожиев Рахматулла РахмановичТошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра мудири, и.ф.д., профессор
4Ниязметов Исломбек МашариповичЎзбекистан Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджет-солиқ тадқиқотлари институти, лойиҳа раҳбари, и.ф.д., доцент
5Бабахалов Норбута ЭшназаровичТошкент давлат транспорт университети, кафедра доценти, и.ф.д., 
6Кузиев Ислом НеъматовичТошкент молия институти, кафедра мудири, и.ф.д., профессор
7Мухамедов Фарход ТурсунбаевичТошкент молия институти, факультет декани, и.ф.д., доцент
8Махсудов Бегматжон ЮлдашалиевичТошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра профессори, и.ф.д., доцент
9Абдусаломова Нодира БаходировнаТошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра мудири, и.ф. д., профессор
10Курбонов Хайрулла АбдурасуловичТошкент давлат иқтисодиёт университети, “Университет 3.0” маркази директори и.ф.н., доцент
11Сатторов Одил БердимуродовичЎзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Эл-юрт умиди” жамғармаси директор ўринбосари и.ф.д.
12Ходжимуродов Низомжон ШукуруллаевичТошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра мудири, DSc, доцент
13Хошимов Элмурод АбдусатторовичТошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра доценти, и.ф.д.
14Абдусаломов Акром ТоллибоевичТошкент давлат иқтисодиёт университети, и.ф.д., доцент
15Рахмонов Дилшод АлиджановичТошкент давлат иқтисодиёт университети проректори, и.ф.д., профессор
16Нуриллаев Абдулазиз Сирожи ддиновичМактабгача таълим ташкилотлари ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти, кафедра мудири, и.ф.н., доцент
17Бердияров Бахриддин ТавашаровичТошкент давлат иқтисодиёт университети, и.ф.д., профессор
18Тураев Шавкат ШухратовичТошкент ахборот технологиялари университети факультет декани, и.ф.д., доцент
19Бурханов Актам УсмановичТошкент давлат иктисодиёт университети факультет декани, и.ф.д., профессор
20Гофуров Достон БахромовичТошкент давлат иктисодиёт университети доценти, PhD

3. DSc.03/30.12.2020.1.16.02 рақамли илмий кенгаш ихтисосликлари:

  • 08.00.11 – «Маркетинг»,
  • 08.00.13 – «Менежмент» ,
  • 08.00.15 – «Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти»(қишлок хўжалиги соҳаларидан ташқари).

Илмий кенгаш таркиби

Ф.И.Ш.Лавозими
1Эшов Мансур ПўлатовичТошкент давлат иқтисодиёт университети проректори,
и.ф.д., профессор
2Эргашходжаева Шахноза ДжасуровнаТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, и.ф.д., профессор
3Мавлянова Дилобар МахкамовнаТошкент давлат иктисодиёт университети доценти, PhD
4Бекмуродов Адҳам ШариповичЎзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ректори, и.ф.д., профессор
5Икрамов Мурат АкрамовичТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
6Абдуллаев Илёс СултоновичУрганч давлат университети факультет декани, и.ф.д., доцент
7Хошимов Акром Абдиевич“Халқ сўзи” газетаси бош муҳаррир ўринбосари, и.ф.д., профессор.
8Болтабоев Махмуд РустамовичТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
9Акрамов Тоҳир АбдираҳмоновичТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
10Назарова Раъно РустамовнаТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
11Йўлдошев Нуритдин ҚурбоновичТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
12Маҳмудов Носир МаҳмудовичТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
13Раҳимова Дилфуза НигматовнаЎзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси кафедра мудири, и.ф.д., профессор
14Қосимова Маъфират СабировнаТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
15Абдурахманова Гулнора ҚаландаровнаТошкент давлат иқтисодиёт университети проректори, и.ф.д., профессор
16Карриева Яқутжан КаримовнаТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
17Худойқулов Садриддин КаримовичТошкент давлат иқтисодиёт университети проректори, и.ф.д., доцент
18Ғофуров Убайдулла ВаҳобовичТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра профессори, и.ф.д.
19Суюнов Дилмурод ХолмуродовичЎзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик мактаби кафедра мудири, и.ф.д., профессор

Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби

1Эргашходжаева Шахноза ДжасуровнаТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, и.ф.д., профессор
2Самадов Асқаржон НишоновичТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, и.ф.н., доцент
3Икрамов Мурат АкрамовичТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
4Хакимов Зиёдулла АхмадовичТошкент давлат иқтисодиёт университети, PhD, доцент
5Йўлдошев Нуритдин ҚурбоновичТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, и.ф.д., профессор
6Хошимов Акром Абдиевич“Халқ сўзи” газетаси бош муҳаррир ўринбосари, и.ф.д., профессор
7Раҳимова Дилфуза НигматовнаЎзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси кафедра мудири, и.ф.д., профессор
8Зоҳидов Азаматжон АъзамовичДавлат хавфсизлиги хизмати академияси проректори, и.ф.д., доцент
9Ҳасанов Тоҳир АбдурашидовичЎзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси кафедра доценти, и.ф.д.
10Зоҳидов Ғофуржон ЭркиновичТошкент давлат иқтисодиёт университети доценти и.ф.д.
11Ғофуров Убайдулла ВаҳобовичТошкент давлат иқтисодиёт университети кафедра мудири, и.ф.д., профессор
12Салимов Бахтиёр ТаджиевичТошкент давлат иқтисодиёт университети прфессори, и.ф.д.
13Карриева Яқутжан КаримовнаТошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.
14Исаев Равшан АбдураҳмановичТошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти профессори, и.ф.д.
15Назарова Раъно РустамовнаТошкент давлат иқтисодиёт университети прфессори, и.ф.д.