IXTISOSLIKLAR

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlari ixtisosliklari ro’yxati 

08.00.01- Iqtisodiyot nazariyasi

08.00.02 – Makroiqtisodiyot

08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti

08.00.04 – Qishloq xo’jaligi iqtisodiyoti

08.00.05 – Xizmat ko’rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti

08.00.06 – Ekonometrika va statistika

08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit

08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti

08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti

08.00.11- Marketing

08.00.12- Mintaqaviy iqtisodiyot

08.00.13- Menejment

08.00.14- Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari

08.00.15- Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti