conferences

🔺2023-yilga mo’Ijallangan xalqaro va respublika miqyosida o’tkaziladigan ilmiy va ilmiy- texnik tadbirlar rejasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2023-yil 2-maydagi 118-son buyrug’iga asosan tasdiqlandi.


План международных и республиканских научных и научно-технических мероприятий, запланированных на 2023 год, утвержден на основании приказа №118 Министра высшего образования, науки и инноваций.

2023 yilda respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar
REJASI

2023 yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar
REJASI

2023-yilda universitetda bo‘lib o‘tadigan xalqaro va respublika miqyosidagi
ilmiy-amaliy anjumanlar
RO‘YXATI