IXTISOSLIKLAR

Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida mavjud ixtisosliklar

08.00.00 – Iqtisodiyot fan tarmog’i bo’yicha:

08.00.01- Iqtisodiyot nazariyasi

08.00.02 – Makroiqtisodiyot

08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti

08.00.04 – Qishloq xo’jaligi iqtisodiyoti

08.00.05 – Xizmat ko’rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti

08.00.06 – Ekonometrika va statistika

08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit

08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti

08.00.11- Marketing

08.00.12- Mintaqaviy iqtisodiyot

08.00.13- Menejment

08.00.14- Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari

08.00.15- Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti

08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya

08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

09.00.00 – Falsafa fanlari fan tarmog’i bo’yicha:

09.00.04 – Ijtimoiy falsafa

13.00.00 – Pedagogika fan tarmog’i bo’yicha:

13.00.02 – Ta’lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (iqtisodiyot)

13.00.07 – Ta’limda menejment


Ixtisosliklar bo’yicha dasturlar


OAK tomonidan tasdiqlangan ixtisosliklar passporti

Passport-шифр-3


Doktorlik dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini e’lon qilish uchun tavsiya etiladigan ilmiy nashrlar, shu jumladan, elektron ilmiy-texnik jurnallar ro‘yxati:

Dissertasiya va dissertasiya avtoreferatini rasmiylashtirish qoidalari