ILMIY JURNALLAR

Universitetda hozirgi kunda jami 8 ta ilmiy jurnallar faoliyat olib bormoqda

Ilmiy jurnal nomiVeb sayti
1. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy jurnalihttp://iqtisodiyot.tsue.uz/
2. “Iqtisodiyot va ta’lim” ilmiy jurnalihttps://cedr.tsue.uz/index.php/journal
3. “Logistika va iqtisodiyot” ilmiy jurnalihttp://economyjournal.uz/
4. “Iqtisodiy tadqiqotlar” ilmiy jurnalihttp://economicresearch.tsue.uz/
5. “Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi” ilmiy jurnalihttp://finance.tsue.uz/
6. “Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” ilmiy jurnalihttp://dgeconomy.tsue.uz/
7. “O‘zbekistonda sug‘urta bozori” ilmiy jurnalibosma
8. “Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali” ilmiy jurnalihttp://laboreconomics.uz/