ILMIY JURNALLAR

Universitetda hozirgi kunda jami 11 ta ilmiy jurnallar faoliyat olib bormoqda