ILMIY JURNALLAR

Universitetda hozirgi kunda jami 8 ta ilmiy jurnallar faoliyat olib bormoqda