Konferensiya materiallari

 1. “I TDIU TARAQQIYOT STRATEGIYASI FORUMI: GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI” xalqaro Forum 1-konferensiyasi mundarijasi
 2. “I TDIU TARAQQIYOT STRATEGIYASI FORUMI: GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI” xalqaro Forum 2-konferensiyasi mundarijasi
 3. “I TDIU TARAQQIYOT STRATEGIYASI FORUMI: GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI” xalqaro Forum 3-konferensiyasi mundarijasi
 4. Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiyinnovatsion yo‘nalishlari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani maqolalar toʻplami (2021-yil 25-noyabr). – T.: “IQTISODIYOT”, 2021. – 160 b.
 5. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash, real sektor tarmoqlarining ishlab chiqarish salohiyatini oshirish asosida hududlarni barqaror rivojlantirish, kambag‘allikni qisqartirish va aholi bandligini ta’minlashning dolzarb masalalari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar toʻplami (2021-yil 25-noyabr). – T.: “IQTISODIYOT”, 2021. – 560 b.
 6. “Yangi O‘zbekistonda moliya-bank, byudjet-soliq, buxgalteriya hisobi va audit sohalarini yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari”. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar toʻplami (2021-yil 25-noyabr). – T.: “IQTISODIYOT”, 2021. – 600 b.
 7. “Korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etishning ilgʻor xorij tajribasi va uni O‘zbekistonda qo‘llash istiqbollari”. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani maqolalar toʻplami (2021-yil 25-noyabr). – T.: “IQTISODIYOT”, 2021. – 536 b.
 8. “Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida bo‘lajak mutaxassislarni innovasion faoliyatga tayyorlashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorligi” Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani maqolalar toʻplami (2021-yil 25-noyabr). – T.: TDIU, 2021. – 500 b.
 9. “Zamonaviy marketing konsepsiyalari asosida, yangi bozorlarni o‘zlashtirish, qulay investitsion muhitni shakllantirish, eksportni qo‘llab-quvvatlash, ichki va tashqi turizmni rivojlantirish, xalqaro iqtisodiy integrats iya va transport koridorlarini kengaytirish yo‘nalishlari”. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani maqolalar toʻplami (2021-yil 25-noyabr). – T.: “IQTISODIYOT”, 2021. – 300 b.
 10. “Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, raqobatdosh sanoat zanjirlarini yaratish va investitsiyalarni jalb etish choratadbirlari”. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani maqolalar toʻplami (2021-yil 25-noyabr). –T.: “IQTISODIYOT”, 2021. – 376 b.
 11. TDIU 90 yilligi to’plami umumiy faylda
 12. ИҚТИСОДИЁТ ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ECONOMICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES Илмий электрон журнал | Scientific electronic journal