Bugun doktorantlar va mustaqil izlanuvchilarning an’anaviy ilmiy-uslubiy seminari o’tkazildi

457

Ilmiy-uslubiy onlayn seminarda i.f.d., prof. G.Q. Abduraxmanova – Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bо‘yicha prorektor tomonidan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish bо‘yicha kо‘rsatmalar berildi. I.f.d., prof. Tursun Shodiyev va Dr. Ahmed Mohamed Aziz Ismaillar tomonidan seminar ishtirokchilariga qiziqarli ma’lumotlar ulashildi.